واحد توانمندسازی اساتید

کارشناس: خانم سولماز فیضی 

اعضای هیأت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند . واحد توانمندسازی اساتید دانشگاه وظیفه آموزش و بروز رسانی اساتید دانشگاه را در زمینه های آموزش و یادگیری، تدریس اثربخش، روشهای ارزشیابی(اساتید - دانشجو)، اخلاق حرفه ای، پژوهش های آموزشی، مدیریت کلاس درس، فناوری های نوین آموزشی و..... بعهده دارد. برنامه ریزی کارگاه ها بر اساس نتایج نیازسنجی های انجام شده می باشد.

اهم وظایف این واحد عبارتست از آشنایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی با :

- مفاهیم آموزشی

- شیوه های تدریس با تکیه بر روش های نوین تدریس با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود

ـ شیوه های ارزشیابی دانشجو

- فلسفه و اجرای خود ارزیابی

ـ نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدون آموزشی

ـ قوانین و ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه

ـ شرح وظایف و استانداردهای استاد ( مدرس ) مناسب و ترغیب در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی

-آموزش مجازی

-تولید محتوای آموزش الکترونیکی

-مدیریت بحران

-ارزشیابی بالینی

-آموزش بالینی

-برنامه ریزی آموزشی

-طراحی و بازنگری کوریکولوم های آموزشی

-شیوه های ارزشیابی استاد و ...

این واحد علاوه بر توانمندسازی اساتید، مسئولیت توانمندسازی کارشناسان آموزشی و دانشجویان استعداد درخشان را نیز بر عهده داشته و بر اساس نتایج نیاز سنجی، برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی جهت این گروه نیز از جمله وظایف این واحد میباشد.

برنامه زمانبندی کارگاه ها حداقل دو هفته قبل از هر کارگاه به تفکیک موضوع، مدرس (مدرسین)، طول دوره و گروه هدف در سامانه کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات دانشگاه به آدرس http://workshop.gums.ac.ir  قرار می­گیرد و علاقمندان به شرکت در هر یک از کارگاه ها می توانند با مراجعه به سایت مذکور در کارگاه مورد نظر ثبت نام نمایند محتوای آموزشی کارگاه های حضوری شامل اسلایدها، فایل های Pdf و سایر مواد آموزشی توسط این سامانه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. 

کارگاه های مجازی از طریق LMS سامانه نوید دانشگاه و یا از طریق سامانه وبینار دانشگاه به آدرس: http://vc.gums.ac.ir/ch/edc  اجرا می شود و بصورت دوره های یک تا شش هفته ای برگزار می شود.

 

آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400