ایران
edc

اخبار اختصاصی

برگزاری ژورنال کلاب آموزش مبتنی بر شواهد

برگزاری ژورنال کلاب آموزش مبتنی بر شواهد

1400/11/03
تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات و ایده های نوآورانه دانشجویی

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات و ایده های نوآورانه دانشجویی

1400/11/03
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه خانم الهه صادقی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه خانم الهه صادقی

1400/11/02
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه خانم نیکو مسعودی راد

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه خانم نیکو مسعودی راد

1400/11/02
ژورنال کلاب آموزش مبتنی بر شواهد

ژورنال کلاب آموزش مبتنی بر شواهد

1400/11/02
برگزاری کارگاه آموزشی logbook & portfolio

برگزاری کارگاه آموزشی logbook & portfolio

1400/10/29
نشست کمیته توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد

نشست کمیته توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد

1400/10/29
ّبرگزاری پنجمین وبینار آموزشی

ّبرگزاری پنجمین وبینار آموزشی "Online Bookish Forum"

1400/10/28
بازدید اعتبار بخشی دانشکده بهداشت

بازدید اعتبار بخشی دانشکده بهداشت

1400/10/27
پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای Online Bookish Forum

پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای Online Bookish Forum

1400/10/25
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی "DOPS"

1400/10/22
وبینار

وبینار "پزشکی بازساختی در هماتولوژی و انکولوژی"

1400/10/22
راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه های آموزشی علوم پزشکی

راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه های آموزشی علوم پزشکی

1400/10/19
فراخوان تماتیک در حوزه آموزش دندانپزشکی

فراخوان تماتیک در حوزه آموزش دندانپزشکی

1400/10/19
برگزاری وبینارآموزشی

برگزاری وبینارآموزشی " نگاهی به طب سنتی و مکمل"

1400/10/15
دوره آموزشی

دوره آموزشی "Camtasia- نرم افزار کاربردی برای تولید محتوای آموزشی"

1400/10/08
برگزاری وبینار آموزشـــــــــی ارائه تجربه با موضوع

برگزاری وبینار آموزشـــــــــی ارائه تجربه با موضوع " طراحی، اجرا و ارزشیابی تدریس به شیوه سناریوی بومی و مبتنی برتجربه جهت دستیاران تخصصی پزشکی"

1400/10/08
 وبینار آموزشـــــــــی ارائه تجربه

وبینار آموزشـــــــــی ارائه تجربه

1400/10/07
آرشیو
آرشیو
آرشیو