واحد آموزش اساتید  (Teaching training center)

در عصر ارتباطات و انفجار دانش که بشریت  شاهد تحولات شگرف وپر شتاب و غیر قابل تصور علم و تکنولوژی است بیش از پیش نیازمند مسلح بودن به سلاح دانایی و فرهیختگی است چرا که در سایه  دانایی ، انسان  قادر خواهد بود  منشاً تحولات  و توسعه پایدار  در جوامع گردد.

در چنین شرایطی گسترة علوم در حیطه های مختلف  بعضاً  فراتر از توان  ظرفیتهای  یادگیری انسانها بوده وهمین امر سبب  پیدایش  زیر شاخه های  تخصصی و فوق تخصصی رشته های متنوع گردیده است. قطعاً امر «آموزش و یادگیری» نوعی دانش و تخصص بشمار می آید و کسب مهارتهای کلیدی در این زمینه لازمه تعلیم و تربیت بوده و از ضروریات حیات و شادابی علمی انسانها در دنیای امروز میباشد.در این ارتباط دانشگاهها و بطور اخص دانشگاههای علوم پزشکی کشور  بعنوان متولی امر آموزش و یادگیری نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی مناسب و استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود میباشند .بی تردید یکی از ارکان فرایند آموزشی اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاهها هستند که نقش بی بدیل و ارزشمندی در فرآیند آموزشی ویادگیری دارند که با استفاده از فنون، مهارتها و روش های نوین تدریس بستر مناسب را برای ایجاد یادگیری عمیق و پایدار در دانشجویان فراهم نموده  و در نهایت موجب ارتقاء سطح کیفی آموزش در دانشگاهها میگردند .

وظایف واحد آموزش اساتید به شرح ذیل میباشد:
ـ آشنائی و توانمند سازی اعضائ هیئت علمی با مفاهیم آموزش
ـ آشنائی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی با شیوه های تدریس با تکیه بر روش های نوین تدریس با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود
ـ آشنا سازی اعضای هیئت علمی با شیوه های ارزشیابی دانشجو
- آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با شیوه و فلسفه خود ارزیابی .
ـ آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدون آموزشی
ـ آشنا سازی اعضای هیئت علمی با شرایط و نحوه تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء و ترفیع سالیانه
ـ آشنا سازی اعضای هیئت علمی با شرح وظایف و استانداردهای استاد ( مدرس ) مناسب و ترغیب در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی .
ـ تنظیم و برنامه ریزی فعالیت های فوق از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و کلاسهای توجیهی و بصورت برنامه ها و آموزشهای مدون کوتاه و میان مدت

- بررسی و ارزیابی مجموعه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، اجرایی و درمانی اعضای هیئت علمی پایه و بالینی جهت اعطای پایه  ترفیع سالیانه و ارتقاء مرتبه علمی

- بررسی و ارزیابی مجموعه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، اجرایی و درمانی اعضای هیئت علمی پایه و بالینی تمام  وقت و تمام وقت  جغرافیایی دانشگاه جهت محاسبه  و پرداخت  حق محرومیت  از مطب و حق التدریس اساتید

-  برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری باهدف معرفی و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه و همچنین اعضای هیئت علمی ارائه کننده فرآیندهای برتر آموزشی در سطح دانشگاه و کشور

همچنین واحد آموزش اساتید با هدف  توسعه و ارتقاء توان علمی و مهارتهای عملی  اعضای هیئت علمی  در زمینه  آموزش و پژوهش و آشنا نمودن آنان با فنون  تخصصی آموزشی  ، تدریس و ارزشیابی  دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری  و ایجاد  تغییر در  برنامه های آموزشی میباشند، تشکیل گردیده وهدف نهایی آن بهبودکیفیت آموزشی دانشگاه است و جهت نیل به این هدف واحد آموزش اساتید اقدام  به برگزاری کارگاههای آموزشی متعددی بشرح جدول ذیل نموده است.
متقاضیان می توانند فرم پیوست را جهت شرکت در کارگاه را تکمیل و به آدرس الکترونیکی edc@gums.ac.ir ارسال نمایند . 

 فرم تقاضای ثبت نام

 

ردیف

عنوان کارگاه

1

طرح درس و طرح دوره (     Course Plan  and   Lesson Plan )

2

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تحلیل آزمون های چند گزینه ای MCQ

3

کارگاه آموزشی OSCE

4

کارگاه آموزشی ارزیابی استدلال بالینی   Key Features ،Clinical reasoning ، CRP

5

کارگاه آموزشی روش های نوین ارزشیابی بالینی  Log Book – portfolio    3600 ، DOPS ،  Mini CEX

6

مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان – استاد مشاور

7

مهارتهای ارتباطی

8

اخلاق پزشکی و  پروفیشنالیزم

9

EBM مقدماتی و پیشرفته

10

فرآیند یادگیری در محیط های  بالینی

11

کارگاه دانش پژوهی آموزشی( Scholar ship  )

12

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

13

ارائه مقاله (ORAL ) و پوستر به زبان انگلیسی

14

تفکر انتقادی  clinical  thinking

15

کارگاه آموزشی concept map

16

متا آنالیز

17

احیاء) قلبی- ریوی پایه و پیشرفته( Bls-Acls

 

ردیف

عنوان کارگاه

18

روشهای نوین تدریس   (SGT-PBL-LgT-…)

19

الگوههای تدریس

20

تکنولوژی آموزشی

21

ارزشیابی درآموزش پزشکی

22

استخراج اطلاعات از متون انگلیسی 

23

پزشکی قانونی

24

آموزش مهارتهای بالینی

 کارشناس مسئول واحد آموزش اساتید(TTC) : عطاء اله اسدی

 

واحد ارزشیابی

 

 

 مسئول واحد ارزشیابی : خانم دکتر فریبا عسگری

 

کارشناس واحد ارزشیابی  : خانم زهرا زاهدی

 

شرح وظایف واحد 

 

1- انطباق فرآیند ارزشیابی اساتید به تفکیک حوزه فعالیت های آموزشی (نظری و عملی با تاکید بر بازنگری ابزار های موجود ارزشیابی)

2- فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه/نشست با دفاترEDO دانشکده ها، به منظور توجیه و جلب همکاری در جهت ارتقا وضعیت موجود ارزشیابی اساتید

3- برگزاری کارگاه های مرتبط با مدل های ارزشیابی اساتید 

4- بازنگری فرم ها/ اوراق موجود ارزشیابی اساتید

5- طراحی و تدوین فرم های ارزشیابی اساتید به تفکیک رشته و حیطه آموزشی (عملی-نظری)

6- راه اندازی و بهره برداری از فرم های اختصاصی طراحی شده به تفکیک دانشکده ها به صورت online

7- اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر بگارگیری روش های مختلف

8- انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس منابع مختلف مطرح شده در الگوی پیشنهادی

9- شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از نقطه نظرات/ بازخورد اساتید، دانشجویان و مجریان ارزشیابی

10- بررسی نتایج/بازخورد استفاده از مجموع شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید

11- ارزشیابی مدرسین کارگاهها و دوره های بازآموزی برگزار شده توسطCME

12- تدوین کتاب و پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی اساتید

13- اجرای پژوهش های مرتبط با ارزشیابی اساتید/ انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های مختلف ارزشیابی

 

 
 
 

 

 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400