معرفی مرکز

تاریخچه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی :

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یکی از زیرمجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه است که بعنوان مغز متفکر دانشگاه، با تاکید بر جایگاه والای آموزش در جهت ارتقاء کیفیت آن می کوشد، تا دانش آموختگان در سطح مطلوبی از دانش و مهارت های حرفه ای قرار گیرند. مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بر عهده مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است. در همین راستا مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال1372 شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر از طریق واحدهای ارزشیابی، برنامه ریزی درسی، توانمندسازی اساتید، ، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی آموزشی، کمیته دانشجویی توسعه آموزش، هدایت استعداد های درخشان، جشنواره آموزشی شهید مطهری، آموزش پاسخگو و انتشار فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی در زمینه آموزش پزشکی و بهبود کیفیت آموزش های عملی و نظری گروه علوم پزشکی به فعالیت خود ادامه می دهد.

ماموریت(Mission):

ماموریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ارتقاء کیفی سطح آموزش در این دانشگاه است که از طریق فعالیت­ های برنامه ریزی، توانمندسازی و ارتقاء اساتید، حمایت از طرح­های پژوهش در آموزش، گسترش روحیه دانش پژوهی، ارتقاء سطح تکنولوژی آموزشی و مهارت­های بالینی، نهادینه کردن سنجش و ارزشیابی، توانمندسازی و هدایت استعداد­های درخشان، استفاده از فناوری­های الکترونیک در آموزش، حفظ ارزش­های انسانی، اخلاقی و حرفه­ای در راستای حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و افزایش پاسخگویی اجتماعی تحقق می­یابد.

چشم انداز(Vision ):

پیشگام در بکارگیری روش­های نوین آموزشی بارویکرد پاسخگویی اجتماعی وعدالت محوری در راستای دانشگاه­های نسل سوم و پیشرو درشاخص­های آموزشی منطقه

ارزش ها (Values ) :
 
 • آموزش جامعه نگر، کارآفرینانه و کیفیت مدار
 • عدالت محوری و پایبندی به اخلاق حرفه ای
 • ارزش آفرینی برای ذینفعان
 • دانش محوری، خلاقیت ونوآوری
 • چابکی در ارائه خدمات
 
واحد های وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی: 
 
 • ارزشیابی 
 • توانمندسازی اساتید
 • برنامه ریزی درسی
 • پژوهش در آموزش پزشکی
 • دانش پژوهی آموزشی
 • جشنواره آموزشی شهید مطهری
 • دفتر فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی
 • استعداد های درخشان والمپیاد دانشجویی
 • کمیته دانشجویی توسعه آموزش
 • آموزش پزشکی پاسخگو
 • مرکز آموزش مهارت¬های بالینی 

کمیته ها و شوراهای فعال مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:

 • توانمندسازی اساتید
 • پژوهش در آموزش پزشکی
 • برنامه ریزی درسی
 • ارزشیابی
 • دانشجویی توسعه آموزش
 • استعدادهای درخشان
 • دانش پژوهی آموزشی
 • آموزش پزشکی پاسخگو و عدالت محور
 • شورای مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ­ها و بیمارستان­ها

 

آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1400