مسئول واحد

 

 

 دکتر زهرا طاهری ازبرمی : مسئول واحد اعتبار بخشی آموزشی

 

استادیار، دکترای تخصصی پرستاری

 

 zahra_ztt@yahoo.com

 

 0133332884-302

آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1400