مدل های آموزشی چشم پزشکی و ENT
 
 چشم پزشکی:
1.مولاژ ساختمان چشم
2.مولاژ معاینه چشم
3.آفتالموسکوپ
4.مولاژ نمایش مردمک

 ENT :
1.مولاژ معاینه گوشی با 6 قطعه لاله گوشی
2.اتوسکوپ
3.ویدئو اتوسکوپ
4.رینوسکوپ
5.مولاژ خون دماغ به همراه لامپ پیشانی
6.مولاژ نمایش پرده گوش
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 آبان 1400