مدل های آموزشی زنان و زایمان
 
 
 • مولاژ مانور لئوپولد
 • مدل چرخش سر در لگن
 • مولاژ لئوپولد با آدابتور
 • مدل لیگامنت دار زنان
 • آناتومی دستگاه ژنیتال زنان
 • مولاژ IUD گذاری
 • مدل آموزش اپیزیوتومی
 • مدل معاینه افاسمان و دیلاتاسیون
 • مدل معاینات ژنیکولوژی
 • مدل سنین بارداری
 • مدل حاملگی و زایمان
 • مولاژ زایمان و احیا با دو جنین
 • مدل زایمان و چرخش جنین در لگن
 • مدل زن حامله با جنین
 • مدل رحم مولتی پار
 • مدل معاینه سرویکس گراویدا
 • مدل نمایش رابچر خود بخودی پرینه
 • ترازوی توزین نوزاد
 
آخرین بروز رسانی : 01 آبان 1400