مدل های آموزشی ارولوژی
 
 
 • مولاژ معاینه پروستات و ضمایم آن
 • مولاژ کاتتریزاسیون ادراری مردان
 • مولاژ کاتتراسیون ادراری زنان
 • مولاژ کاتتراسیون سوپراپوبیک بزرگسال مرد
 • مولاژ کاتتراسیون سوپراپوبیک بزرگسال زن
 • مولاژ سوپراپوبیک کودک
   
 • مولاژ معاینه اسکروتوم
   
آخرین بروز رسانی : 01 آبان 1400