مدل های آموزشی احیای قلبی ریوی
 • مدل ALS بزرگسال مگا کد
 • مدل BLS بزرگسال با Skill Guide
 • مدل BLS بزرگسال
 • مدل BLS شیرخوار با Skill Guide
 • مدل BLS کودک
 • مدل ALS نوزاد مجهز به سیستم راهنما با قابلیت سیانوز
 • مدل سمع قلب و ریه
 • مدل تراکئوستومی بزرگسالان
 • مدل تراکئوستومی شیرخوار
 • مدل جهت پانسمان و بخیه محل زخم
 • مولاژ کریکوتیروتومی با ضمائم آن
 • مدل لوله گذاری بزرگسال
 • مدل لوله گذاری نوزاد
 • مانکن الکتروشوک و الکتروکاردیوگرافی
 • دستگاه الکتروشوک
 • مدل لارنکس
 • دستگاه پالسی اکسی متر
 • مدل ورید ژوگولار نوزاد
 • لارنگسکوپ بزرگسال و کودک
 • ویدئو لارنگسکوپ
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 آبان 1400