شرح وظایف واحدها

 

شرح وظایف عبارت است از کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت هایی که نیروی مستقر در آن سمت باید انجام دهد. شرح وظایف واحدهای تابعه مرکز مطالعات به تفکیک مشخص شده است.

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1400