برنامه عملیاتی مرکز

 

برنامه عملیاتی بخشی از برنامه استراتژیک بوده و نقش مهمی در مدیریت و  هدایت سازمان ایفا می‌کند. برنامه عملیاتی یک نقشه دقیق است که اقدامات لازم برای رسیدن به هدف را به صورت کامل و جامع ترسیم می نماید. تولید یک طرح عملیاتی معمولا به صورت گام به گام ترسیم شده و گروه یا فرد را برای رسیدن به هدف غایی هدایت می نماید. تدوین اقدامات برنامه ریزی شده می تواند تا حد قابل توجهی از اتلاف هزینه و زمان بکاهد و انگیزه های سازمانی را برای رسیدن به هدف تقویت نماید.

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1400