معرفی ارزشیابی دانشجو

در آموزش پزشکی، سنجش فراگیران را می توان به عنوان یکی از روش های تضمین پاسخگویی به جامعه دانست. از طریق سنجش می توان اطمینان حاصل کرد که فراگیران مهارت ها و شایستگی های مطلوب را کسب نموده اند و صلاحیت های لازم برای برآوردن نیاز های نظام سلامت در آن ها ایجاد شده است. در این راستا تقویت، به روز رسانی و ارتقای کیفیت برنامه های ارزیابی فراگیران نقش مهمی در ارتقاء آموزش در سطح دانشگاه دارد.

 

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400