معرفی ارزشیابی اساتید 

 

ارزشیابی آموزشی فرایندی مستمر و منظم برای هدایت و اطمینان از کیفیت فعالیت های آموزشی بوده و به عنوان یکی از کارکرد های مدیریت دانشگاهی از جایگاه ویژه ای در اجرای موفق برنامه ها و ارتقاء کیفیت نظام های آموزشی برخوردار است. با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی یکی از ارکان اصلی دانشگاه ها محسوب می شوند و عملکرد آن ها نقش کلیدی در میزان بازدهی نظام آموزشی ایفا می کند، توسعه برنامه های ارزشیابی اساتید تبیین کننده ارزش منحصر بفرد و از اولویت های هر نظام آموزش عالی است.

اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، وظایف و مسئولیت های متعددی به عهده دارند که از آن جمله می توان به آموزش، پژوهش، ارائه خدمات بالینی، دانش پژوهی، ارائه مشاوره و مسئولیت های اجرایی اشاره کرد. آموزش یکی از وظایف مهم اعضای هیئت علمی بوده و در نتیجه ارزشیابی و ارتقای کیفیت آن از وظایف اصلی دانشگاه های علوم پزشکی است. هدف نهایی فرایند ارزشیابی اعضای هیئت علمی، ارتقای آموزش، تسهیل یادگیری فراگیران و تربیت دانش آموختگانی توانمند است.

 

فرایند ارزشیابی اساتید 

مدل فرایند ارزشیابی اساتید

جدول زمان بندی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقطع تحصیلی

زمان اجرای ارزشیابی

حیطه ارزشیابی

کلیه مقاطع تحصیلی موجود دردانشکده های تابعه

پایان هر نیمسال*

"درفرجه امتحانات قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم "

نظری وعملی

دستیاران تخصصی

پایان هر نیمسال*

بالین

کارورزان وکارآموزان

پایان هردوره کارآموزی /کارورزی

عرصه بالین

  

* شرکت در امتحانات پایان ترم، مشاهده نمرات و ثبت نام برای نیمسال بعدی منوط بر انجام ارزشیابی در زمان اعلام شده در جدول فوق است .    

 

واحد ارزشیابی حوزه معاونت  دانشگاه


واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور یکسان سازی فرایند ارزشیابی فعالیت های آموزشی در بالین مجموعه "استانداردها، ابزار و راهنمای ارزشیابی فعالیت های آموزشی در بالین با تاکید بر تحول و نوآوری در آموزش پزشکی کشور" طراحی و تدوین نموده است که در قالب لوح فشرده زیر در اختیار کلیه مدیران گروه های آموزشی قرار گرفته است.
 
 
 
 اولین دوره ارزشیابی اساتید به روش 360 درجه  اجرا گردید
 

 

در راستای پیشبرد اهداف واحد ارزشیابی مرکز مطالعات باستناد به استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی کشور کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از پاییز 97 تشکیل شده است.

لیست اسامی اعضاء کمیته ارزشیابی :

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
 سمت
 1 خانم ساقی موسوی مسئول کمیته ارزشیابی اساتید مرکز مطالعات
 2 خانم دکتر سودابه حدادی مدیرEDO دانشکده پزشکی ،عضو کمیته ارزشیابی
 3خانم دکتر منیره آقاجانی نسب  مدیرEDO واحد پردیس بین الملل ،عضو کمیته ارزشیابی 
 4 خانم دکتر ملوک پورعلیزاده مدیرEDO دانشکده پرستاری و مامایی رشت ،عضو کمیته ارزشیابی
 5 خانم دکترسیده سارا باقری نماینده EDO دانشکده دندانپزشکی ،عضو کمیته ارزشیابی
 6خانم دکتر مونا حداد زحمتکش  نماینده EDO دانشکده داروسازی ،عضو کمیته ارزشیابی
 7 آقای علیرضا شعوری بیدگلی نماینده EDO دانشکده شرق گیلان ،عضو کمیته ارزشیابی
 8 آقای دکتر علیرضا افکار نماینده EDO دانشکده بهداشت ،عضو کمیته ارزشیابی
 9 خانم زهرا زاهدی کارشناس مسئول ارزشیابی اساتید مرکز مطالعات
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400