نحوه عضویت
 
کلیه دانشجویان متقاضی عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه پس از مطالعه آیین نامه های مربوطه که در سایت دانشگاه – مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی موجود می باشد، چنانچه واجد شرایط عضویت می باشند موظف به ثبت درخواست خود همچنین بارگذاری مستندات مورد نیاز در ارتباط با معیار انتخاب شده در " سیستم سما- ثبت در خواست عضویت در دفتراستعدادهای درخشان" می باشند . واحد استعداد های درخشان دانشگاه پس از بررسی درخواست ها در صورتی که افرد واجد شرایط عضویت شناخته شوند تایید نهایی گردیده و می توانند از امتیازات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع مختلف تحصیلی بهره مند گردند.

با توجه به اینکه معرفی دانشجویان استعداد درخشان در رشته ها و مقاطع مختلف جهت استفاده از تسهیلات بر اساس سامانه مذکور صورت می پذیرد لذا ثبت درخواست در سیستم سما توسط کلیه دانشجویان استعداد درخشان و تایید نهایی از سوی دانشگاه ضروری می باشد.

شرایط عضویت:

 •  برگزیدگان آزمون سراسری گروه تجربی باکسب رتبه کشوری مساوی وکمتراز 500 با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور
 • دارندگان مدال طلا،نقره وبرنز کشوری ازالمپیادهای علمی دانش آموزی با معرفی مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
 • رتبه های اول تا سوم انفرادی و رتبه اول گروهی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در هر یک از حیطه های المپیاد با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت متبوع
 • برگزیدگان حائز رتبه های اول تاسوم کشوری جشنواره رازی ،جشنواره خوارزمی وجوان خوارزمی درزمینه علوم پزشکی با معرفی دبیرخانه های مربوطه
 • مالکان ابداع یااختراع ثبت شده درزمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع بر اساس ضوابط مربوطه
 • دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری
 •  2.5 % پذیرفته شدگان برترکشوری درهریک ازآزمون های جامع علوم پایه وپیش کارورزی پزشکی،دندانپزشکی وداروسازی حداقل سه نفروحداکثرتاسقف چهل نفردرهرآزمون
 •  رتبه های برترپذیرفته شدگان درآزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و...
 • 1%دانشجویان برترهر رشته باورودی مشترک درهردانشگاه درپایان  هرسال تحصیلی به شرط کسب حداقل معدل17
 • 10% برتردانش آموختگان هم رشته و هم ورودی درهردانشگاه درپایان هرسال تحصیلی به شرط کسب حداقل معدل17( مشروط بر اینکه تعداد فارغ التحصیلان هر دوره حداقل 5 نفر باشد)
 • دانشجویان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند "ک" که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ می شود

تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان:

 • استفاده ازتسهیلات بدون آزمون ویژه دانشجویان مقطع کاردانی جهت ورودبه مقطع کارشناسی با حداقل معدل کل 18
 • استفاده ازتسهیلات با آزمون و بدون آزمون ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد با حداقل معدل کل 17
 • استفاده ازتسهیلات با آزمون ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت ورود به مقطع دکتری تخصصی(PH.D)
 • استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان جهت شرکت دردوره های آزمون تخصصی دستیاری ویزه دانشجویان پزشکی ودندانپزشکی
 • استفاده ازسهمیه ویژه دانشجویان پزشکی ودندانپزشکی  براساس آیین نامه اجرایی "تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان ،نخبگان و استعدادهای برتر دردوره های تخصصی
 • اعزام دانشجویان به همایش های داخلی وخارجی باارائه مقاله
 • برگزاری کارگاهها وبرنامه های آموزشی موردنیاز دانشجویان استعداددرخشان براساس نیازسنجی
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400