معرفی واحد

 

کارشناس : خانم صدیقه فلاح 

دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در چارچوب سیاست های وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی با هدف برنامه ریزی برای استعدادهای درخشان و با اعمال برنامه های اثربخش درجهت حفظ،حمایت ،هدایت وشکوفایی استعدادهای درخشان  از سال1382شروع به فعالیت نموده است.

اهداف دفتر:

 • شناسایی استعدادهای درخشان و طبقه بندی آن ها براساس آیین نامه
 • اجرای روش های جذب ،حفظ وشکوفایی استعدادهای درخشان در دانشگاه
 • هدایت وحمایت از دانشجویان دارای استعداد و عملکرد درخشان
 • زمینه سازی جهت بهره گیری از خلاقیت و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان استعداد درخشان
 • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان استعداد درخشان برای ارتقاء کیفی آموزشی
 • بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
 • انتقال مشکلات و پیشنهادات دانشجویان استعداد درخشان در حیطه آموزشی به سطوح مدیریتی و بسترسازی برای تامین نیازها
 • تربیت چهره های علمی شاخص

شرح وظایف دفتر:

 • شناسایی دانشجویان واجد شرایط عضویت دردفتر براساس آیین نامه های موجود
 • ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان استعداددرخشان
 • اقدام وپیگیری به موقع اجرای بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به دانشجویان استعداددرخشان
 • هماهنگی های لازم با سایرمعاونت های دانشگاه جهت حمایت ازدانشجویان استعداددرخشان
 • فراهم کردن امکانات لازم برای شرکت دانشجویان درهمایش ها،سمینارهای داخلی با ارائه مقاله
 • برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان استعداددرخشان
آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400