مسئول واحد

 

 
 

 

مسئول واحد استعداد درخشان: دکتر حشمت الله ابراهیمی نجف آبادی

 

استادیار دانشگاه - دکترای تخصصی شیمی

 

Ebrahimi.heshmat@gmail.com

 

01333328845 - 301

آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400