تدوین سند برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

طی برگزاری جلسات متعدد در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، سند برنامه راهبردی مرکز مطالعات1404-1400 تدوین گردید. این سند مشتمل بر برنامه های واحدهای توانمندسازی اساتید، برنامه ریزی درسی، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی، ارزشیابی (اساتید، آزمون)، کمیته دانشجویی توسعه آموزش، ارتباطات بین بخشی مرکز مطالعات با دفاتر توسعه آموزش، ارتباطات فرا دانشگاهی مرکز مطالعات با سایر مراکز توسعه آموزش کلان منطقه یک و کشور، دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد، انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش، آموزش پاسخگو و همکاری با بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی می باشد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400